Dnevni najem sesalca COMPACT - TS 220

Dnevni najem sesalca COMPACT - TS 220
Proizvajalec: SIVAC - MAS
Šifra: SIV-NAJ-011
Razpoložljivost: Na voljo

Možnosti


Filtracija:

Konstrukcija:

Količina:  
   - ALI -   

TRIFAZNI KOMPAKTNI INDUSTRIJSKI SESALEC ZA SUHO SESANJE

Kontinuirano delovanje 24/7

Minimalni hrup

Poliesterski kartušni filter z integriranim čiščenjem

Indikator učinkovitosti filtra

Odklopna zbiralna posoda z možnostjo uvrečevanja

Standardni sesalni komplet vključen.

Cena najema ne vključuje potrošnih delov in dodajnega materiala, med katere sodijo:

 • Sesalne cevi
 • Priključki razni
 • Filter višje kakovosti
 • dodajni material

Našteto se lahko dobavi najemniku proti plačilu.
Za najem ostale opreme se cene definirajo na osnovi povpraševanja.

Komercialni pogoji:

 • Vse cene so v EUR/dan, brez DDV
 • Stroški dostave in vračila so odvisni od trajanja najema in se definirajo za vsak primer posebej
 • Plačilo se izvede po pogodbi o najemu
 • Varščina se poravna po pogodbi o najemu
 • Veljajo splošni pogoji za najem sesalne opreme SiVAC d.o.o.
 • Najemnik mora kupiti komponente / priključke, ki se pri sesalnem procesu neposredno obrabljajo.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen brez predhodne najave!

 

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM SESALNE OPREME

 1. SPLOŠNO

Najem naprav se izvede izključno na osnovi spodaj navedenih pogojev. Nasprotujoči si pogoji ali drugačni želeni pogoji najemnika ne morejo biti predmet pogodbe.

 1. PREDMET NAJEMA

Najemnik mora napravo uporabljati skrbno in z njo ravnati po načelu dobrega gospodarja. S podpisom pogodbe najemnik potrjuje, da je prejel napravo skupaj z navodili za uporabo v funkcionalnem in nepoškodovanem stanju, ter da je prebral in se seznanil z navodili za varno delo z napravo. Najemnik nima pravice do nikakršnih popravil oz. servisiranja naprave. V primeru okvare je dolžan o tem obvestiti najemodajalca. Potrošni materiali, kot so sesalne cevi, krtače , filtri, itd. niso vključeni v ceno najema. Slednje nabavi najemnik pri najemodajalcu proti plačilu. V predmet najema je dovoljeno vgrajevati samo originalne nadomestne in potrošne dele, nabavljene pri najemodajalcu, sicer je najemnik materialno odgovoren za vso nastalo škodo na opremi. Poškodb ali pomanjkljivosti na napravi, ki niso zavedene v protokol pri predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ugotovljene pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu odgovarja za mehanske poškodbe, ki so nastale na napravi v času njegovega najema. Prav tako odgovarja za poškodbe, ki jih povzročijo tretje osebe kot tudi za izgubo ali odtujitev naprave (npr. tatvina) v času najema. Pri predaji predmeta najema je potrebno poravnati določeno varščino za najem.

 1. VRAČILO OPREME

Najemnik mora napravo vrniti najemodajalcu v dogovorjenem roku. Napravo mora vrniti očiščeno in pripravljeno za nadaljnjo uporabo, vključno z vsemi dodatnimi deli, ki so vključeni v dobavo. Vse okvare na napravi mora najemnik takoj prijaviti najemodajalcu. V primeru, da naprava ni vrnjena nepoškodovana, očiščena in z vsemi dodatki, je najemodajalec upravičen zaračunati stroške odpravljanja pomanjkljivosti, popravil in čiščenja.

 1. DOLŽNOSTI NAJEMNIKA

Najemnik je dolžan najete naprave uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter dodeljenimi varnostnimi predpisi za predvideno uporabo. Slednja navodila prejme najemnik skupaj s predmetom najema. Naprave ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih pomirjevalnih sredstev. Napravo mora zaščititi pred preobremenitvijo. Tretje osebe, še posebej nekvalificirano osebje oz. otroci naprave ne smejo uporabljati. Napravo mora zaščititi pred krajo, poškodbami in nepooblaščeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. V primeru kraje, poškodb ali nepooblaščene uporab mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti tudi policiji. Najemnik naprave ne sme oddajati v podnajem tretjim!

 1. UPORABA STROJA OZ. OPREME V TUJINI

Za uporabo najetega stroja oz. opreme izven območja republike Slovenije, mora najemnik predhodno pridobiti pisno soglasje najemodajalca. Kadar ostane najeti stroj v tujini več kot 1 dan, mora najemnik najemodajalcu priskrbeti ustrezno bančno garancijo za čas trajanja pogodbe o najemu ali plačati varščino v višini vrednosti predmeta pogodbe.

 1. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

Najemodajalec materialno odgovarja za škodo, ki nastane namenoma ali zaradi njegove malomarnosti, oz., če krši pogodbena določila. V zadnjem omenjenem primeru je odgovornost najemodajalca omejena na škodo, ki jo je moč predvideti s pogodbo. Omenjena odgovornost pa ne velja za poškodbe, ki ogrožajo človeško življenje in zdravje, kot tudi ne za pravice iz zakona o jamstvu izdelkov. Najemodajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave, nespoštovanja navodil za varno delo ali če z napravo upravlja nekvalificirana oseba.

 1. REŠEVANJE SPOROV

Stranki si bosta prizadevali spore reševati na miroljuben način. V kolikor takšna rešitev ni možna, je za reševanje sporov iz pogodbe o najemu je pristojno sodišče v Celju .

 

 

ruwac cent. sistemi
Električna napetost 400
Moc motorja ( kW ) 2,2
Zracni pretok (m3/h) 300
Kategorija filtra ( klasa ) L
Kapaciteta zbiralne posode (L) 45
Vhod v sesalec ( mm ) 80
Glasnost (dB) 72
Tehnični podatki
Dvig vode (mm H2O) 3000
By pass motor / št.
Velikost filtra (cm2 ) 20.000
Višina sesalca (cm) 125
Širina sesalca (cm)
Dolžina ( cm )
Oznake: